ONNISTUMISTARINOITA

Jarkko 35 v. kylmäkoneistaja

Työkyvyn aleneman vuoksi entisiin tehtäviin ei ollut paluuta. Ammatillisena kuntoutuksena tarjottiin oppisopimusta kemian teollisuuden prosessinhoitajan tehtäviin. Opiskelu koostui käytännön työstä ja teoriapäivistä. Koulutuksen päättyessä hän solmi pysyvän työsuhteen.

PALVELUMME

Ammatillisen kuntoutuksen palveluita

 • Haastattelut ja asiakkaan tilanteen arviointi
 • Työhönpaluu- ja kuntoutussuunnitelmat
 • Työkokeilujen järjestäminen
 • Yrittäjävalmennus

Tarjoamme myös muita ammatillisen kuntoutuksen palveluita työeläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusyhtiöille. Työtapamme on yksilöllinen, joustava ja tuloksellinen. Meillä on vankka kokemus eri alojen kuntoutujien työhönpaluun tukemisessa. 

Ammatillinen kuntoutus tarjoaa kuntoutujille mahdollisuuksia oppia uusia toimintatapoja, hyödyntää Innomarin asiantuntemusta alueellisesta työmarkkinatilanteesta ja työstää prosessia tiimityönä. Onnistuneella prosessilla pystytään merkittävästi edistämään terveyttä tai kuntoutumista ja mahdollistaa työuran jatkumisen. 

HYÖDYT

Toimeksiantajille

 • Toimeksiannon mukaiset, joustavasti räätälöidyt palvelut
 • Paikallistuntemus ja alueelliset verkostot työllistymisen tukena
 • Resursseja paneutua kuntoutujiin yksilöllisellä tasolla
 • Mahdollisuus aloittaa prosessi nopeasti
 • Väylä yksityisille työmarkkinoille

Työntekijälle / työnhakijalle

 • työuran jatkuminen viasta tai vammasta huolimatta
 • tukea uusiin työtehtäviin perehtymiseen
 • ammatillisen itsetunnon koheneminen ja elämänhallinnan taitojen kehittyminen
 • mahdollisuus päästä avoimille työmarkkinoille
 • lisääntyvä oma-aloitteisuus ja itsenäisyys oman työuran kehittämisessä
 • laajempi keinovalikoima ongelmallisten tilanteiden käsittelyyn